Zpracování účetnictví, daňová evidence, mzdové účetnictví


Moje služby

Nabízím zpracování daňové evidence, účetnictví a mezd pro fyzické i právnické osoby jak externě (u mně), tak i v sídle Vaší firmy (pouze v programech ÚČTO, POHODA, MRP).

Sídlím ve Valašském Meziříčí, ale nabízím své služby i pro zájemce z jiných měst. Předávání dokladů může probíhat při osobním setkání (klient doklady přiveze nebo si po doklady dojedu osobně), nebo lze poslat doklady poštou či elektronicky.


Účetnictví

 • Vedení účetnictví
 • Zpracování účetních dokladů
 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrka, inventarizace účtů
 • Rozvaha, výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Daňové přiznání


 • Vedení daňové evidence

 • Peněžní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrka a daňové přiznání
 • Zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu


 • Personalistika a mzdové účetnictví

 • Vedení mzdové agendy
 • Zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • Nástup a výstup zaměstnance
 • Roční zúčtování mezd
 • Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)


 • Zpracování daňových přiznání

 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob
 • Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Daňové přiznání k dani silniční
 • Daňové přiznání k dani z nemovitostí
 • Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti, k dani dědické, k dani darovací. • Ceny

  Cena za služby je stanovována individuálně dle vzájemné dohody a dle objemu práce. Cena může být účtována měsíčně/čtvrtletně/ročně paušální částkou, nebo mohou být účtovány jednotlivé položky a úkony. Ceny jsou orientační a mohou se změnit dle množství dokladů a náročnosti jejich zpracování. Nejsem plátce DPH.

  Paušálně
  Pro malé podnikatele a firmy
 • max. 1 zaměstnanec, nízký počet dokladů (do 30 ks měsíčně), žádný majetek (max. 1 automobil)
 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob, Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, Daňové přiznání k dani silniční
 • cena od 500 Kč/měsíc

 • Pro malé a střední podnikatele a firmy
 • max. 5 zaměstnanců, malý počet dokladů (do 50 ks měsíčně), investiční majetek, úvěry a leasingy
 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob, Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, Daňové přiznání k dani silniční
 • cena od 1000 Kč/měsíc

 • Pro malé a střední podnikatele a firmy
 • více než 5 zaměstnanců, větší počet dokladů, investiční majetek, úvěry a leasingy
 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob, Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, Daňové přiznání k dani silniční
 • cena od 2000 Kč/měsíc


 • Položkově

  Mzdy
 • jeden zaměstnanec - 150 Kč/měsíčně
 • každý další zaměstnanec - 100 Kč/měsíčně
 • při větším počtu zaměstnanců dle domluvy


 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - od 300 Kč
  Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob - od 1000 Kč
  Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty + Kontrolní hlášení + Souhrnné hlášení - od 200 Kč
  Ostatní přiznání dle náročnosti zpracování - od 200 Kč

  Za zaúčtovaný doklad - 13 Kč  Kateřina Miturová, telefon: 607821115, e-mail: karamit@seznam.cz