Puppies for sale


Kleinspitz

Finch Karamit Nova

Finch Karamit Nova


Born: 01.12.2019
Sex: male
Colour: black and tan

pedigree

Finch Karamit Nova