Pomeranian


Feny / Female

Xenia Karamit Nova
Céline Karamit Nova


Donatella Karamit NovaPsi / Male

CH. Dzhek Vorobey
Iz Lavki Chudes
Bloki Sunterra Diamand