Odchovy / Litter
Pomeranian

"V" Karamit Nova
     05.10.2022

m: Hedvika Karamit Nova
o: Toto Bouin


"S" Karamit Nova
     15.05.2022

m: Tamara Karamit Nova
o: Leopold Iz Doma Turlaj


"O" Karamit Nova
     07.05.2021

m: Tamara Karamit Nova
o: Leopold Iz Doma Turlaj


"L" Karamit Nova
     12.12.2020

m: Donatella Karamit Nova
o: Leopold Iz Doma Turlaj


"H" Karamit Nova
     11.06.2020

m: Donatella Karamit Nova
o: Leopold Iz Doma Turlaj


"C" Karamit Nova
     04.05.2019

m: Donatella Karamit Nova
o: Bloki Sunterra Diamand


"A" Karamit Nova
     18.04.2019

m: Céline Karamit Nova
o: Bloki Sunterra Diamand


"V" Karamit Nova
     05.11.2017

m: Donatella Karamit Nova
o: Bloki Sunterra Diamand


"T" Karamit Nova
     31.03.2017

m: Xenia Karamit Nova
o: Bloki Sunterra Diamand


"R" Karamit Nova
     06.11.2016

m: Céline Karamit Nova
o: Bloki Sunterra Diamand


"Q" Karamit Nova
     04.11.2016

m: Donatella Karamit Nova
o: Bloki Sunterra Diamand


"O" Karamit Nova
     21.11.2015

m: Donatella Karamit Nova
o: Bloki Sunterra Diamand


"M" Karamit Nova
     12.07.2015

m: CH Iris Karamit Nova
o: CH Dzhek Vorobey Iz Lavki Chudes


"L" Karamit Nova
     06.07.2015

m: Céline Karamit Nova
o: C.I.B. Unique Premiera


"K" Karamit Nova
     29.06.2015

m: Xenia Karamit Nova
o: Bloki Sunterra Diamand


"G" Karamit Nova
     22.07.2014

m: Xenia Karamit Nova
o: CH Dzhek Vorobey Iz Lavki Chudes


"F" Karamit Nova
     05.06.2014

m: CH Iris Karamit Nova
o: CH Dzhek Vorobey Iz Lavki Chudes


"D" Karamit Nova
     13.01.2014

m: Xenia Karamit Nova
o: CH Dzhek Vorobey Iz Lavki Chudes


"C" Karamit Nova
     30.09.2013

m: CH Iris Karamit Nova
o: CH Dzhek Vorobey Iz Lavki Chudes


"U" Karamit Nova
     05.01.2012

m: CH Iris Karamit Nova
o: CH Dzhek Vorobey Iz Lavki Chudes


"Q" Karamit Nova
     19.11.2010

m: CH Iris Karamit Nova
o: CH Dzhek Vorobey Iz Lavki Chudes


"L" Karamit Nova
     20.09.2009

m: CH Barabelle Gilovam
o: Xirro Lví domov


"I" Karamit Nova
     22.05.2008

m: CH Barabelle Gilovam
o: CH Vladan Duhová kulička


"D" Karamit Nova
     10.07.2006

m: CH Barabelle Gilovam
o: CH Fil z Broumovského panství